Engamorgen onsdag 22. juni: Her avgjøres (muligens) Jordal i dag

I Bystyresalen blir det mye snakk om Vålerenga Hockey i dag rundt klokka to. Foto: Kjetil Bjørnsrud [CC BY-SA 3.0] via Wikimedia Commons
By Kjetil Bjørnsrud [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) via Wikimedia Commons
Vi vier dagens Engamorgen til Nye Jordal Amfi, der mye kan avgjøres i dagens bystyremøte i Rådhuset. Et EM-hjørne med et lite blikk på Vålerenga mot Mathare United på Ekebergsletta for tretten år siden tar vi oss også tid til.

Bystyret har sitt siste møte før sommeren i dag. Dette begynner klokka 12, varer lenge og er åpent for publikum. Det er antydet at Jordal-saken vil være oppe til diskusjon rundt klokka 14. Selv om mye er avklart på forhånd, foregår det en mobilisering for å vise at Vålerenga Hockey har støtte blant folk.

Har du fri og tid? Bystyresalen fra omtrent klokka ett, kanskje? Kan du ikke være der? Eller lurer du på hvor langt man har kommet? Følg det hele på kommunens web-tv-kanal, neppe like tydelig Vålerenga-profil på kommentatorene som Klanens Webradio, og neppe like gode eksperter, men TV-kanal det har de.

Det er litt spesielt at det som skal diskuteres i dag, egentlig, er revidering av årets budsjett. Sak 188 16/00993 Revidert budsjett 2016 – Effekt av regnskap 2015 m.v. – Byrådssak 113 av 26.05.2016, er en sak det i utgangspunktet er litt vanskelig å lese seg til at skal handle om Jordal Amfi og Vålerenga Hockey.

Litt lenger inn i papirene finner man imidlertid hovedtrekkene i saken:

“Byrådet legger med dette frem sak om justering av Oslo kommunes årsbudsjett for 2016 […] Byrådet foreslår også kostnadsrammer for prosjektene Nye Jordal Amfi med 553 mill. og for Lillomarka Arena fase 1 med 36 mill. (begge beløpene eksklusiv mva.). Det foreslås i tillegg avsatt 23 mill. eksklusiv mva. i 2016 til erstatningslokaler for Jordal Amfi hvorav 9 mill. i driftsbudsjettet og 14 mill. i investeringsbudsjettet. Byrådet tar sikte på å fremme reguleringssak om Jordal Amfi før sommerferien slik at bystyret kan behandle reguleringssaken i løpet av september.”

I denne innstillingen ligger det underliggende ønsker fra Byrådet om at Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (KID) sender bygging av Nye Jordal ut på anbud allerede 1. juli, noe det foreslås budsjettert 20 millioner kroner til.

I går meldte TV 2 at Vålerenga Hockey jobber for å stoppe dette, basert blant annet på at man i Vålerenga mener de endringene man ønsker å gjøre krever større endringer enn hva man kan gjøre i en detaljprosjektering.

Med en anbudsprosess som starter nå, mener Vålerenga Hockey at flertallsbemerkningen fra finanskomiteen ikke kan gjennomføres. Deler av den lyder:

“Disse medlemmer forutsetter at den videre detaljutformingen av prosjektet skjer i nær dialog med VIF-hockey slik at forhold knyttet til størrelsen på garderober, boder for bredden og dopingrom finner gode og brukervennlige løsninger. Det nye Jordal Amfi skal være en god arena for både elitehockey og for bredden. Disse medlemmer konstaterer videre at Oslo Idrettskrets i brev til komiteen av 13. juni skriver at: «Det er vår vurdering at det fremlagte forslaget dekker begge disse behovene på en tilfredsstillende måte.»”

Ser man på partienes standpunkter i finanskomiteen, ser det ut til at forslaget som kan låse Nye Jordal Amfi til 11.500 kvadratmeter har 29 stemmer, mens alternativet som Vålerenga Hockey mener åpner for en annen størrelse har 27 stemmer.

Dette er før Rødts 3 stemmer.

Men Vålerenga Hockey oppfatter ifølge TV 2-saken risikoen for at anbudsprosessen startes opp basert på dagens vedtak som det mest dramatiske akkurat nå. Det er ikke utenkelig at det var møter mellom ett eller flere av partiene og Vålerenga Hockey igår kveld.

Uansett hva som bestemmes eller ikke bestemmes i Bystyret i dag, tror ikke Aperopet siste ord er sagt i diskusjonen om størrelse og fasiliteter i Nye Jordal Amfi. Det legges opp til en behandling av reguleringsplan i september. Her vil det ligge inne ulike forslag, og man kan bestemme størrelse også i denne omgang.

Det blir mest sannsynlig bevilget 553 millioner kroner til byggingen i dag. Dette lukker ikke døra for ekstrabevilgninger senere. Flertallsvedtaket i finanskomiteen basert på et forslag fra Rødt låser ikke størrelsen på anlegget. Vålerenga Hockey mener at størrelsen på anlegget ikke spikres som en følge av et vedtak om å bruke 553 millioner kroner, og for så vidt at det heller ikke reddes – i seg selv – av en større bevilgning. På dette feltet er reguleringsplanens begrensninger og detaljer mye mer vesentlig.

Det å vedta at anbudsprosessen skal starte nå i sommer kan vise seg å være det vesentlige. En anbudsprosess starter inngåelsen av en avtale med en entreprenør om å faktisk bygge hockeyarenaen for en gitt mengde penger. For å lage en slik kontrakt må rammene for hva som skal bygges være på plass, ellers begynner ekstrautgiftene å løpe veldig raskt.

Oppsummert: Dagen i dag er viktig på flere nivåer. Men det er noen andre viktige datoer her også. 1. juli er viktig (men det kan bestemmes i dag at denne datoen ikke vil være viktig). 24. august (byutviklingskomiteens møte lager innstilling til reguleringsplanen), 25. august (finanskomiteens møte støtter opp møtet dagen før) 7. september (bystyremøte hvor reguleringsplanen endelig vedtas) er viktige datoer.

Men først altså: Bystyresalen i Rådhuset i dag, cirka klokka to.

 


 

 

Guidetti mot Vålerenga

Svensker har de mest fantastiske navn. Den svensk-brasilianske spissen John Alberto Fernando Andres Luigi Olof Guidetti er en av disse. Da han og familien bodde en periode i Kenya på 2000-tallet spilte han for Mathare United i Norway Cup.

Svensk TV lagde innslag basert på TV 2s intervju. Og det var Vålerenga som ble rundtspilt. I vinduet under finner du halvannet minutt proppet med sjarm og gamle dager.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *